Stichting Protocol Hoorhulpmiddelen

Welkom bij de stichting Protocol Hoorhulpmiddelen. Het doel van de stichting is het implementeren, beheren en doorontwikkelen van het Hoorprotocol. Dat protocol (tripartite gedragen) draagt bij aan een goede en betaalbare hooroplossing. Een hooroplossing waarmee de zorgvrager adequaat is geholpen. Het protocol draagt bij aan het daadwerkelijk gebruik van de hooroplossing.

Dit protocol is tot stand gekomen met inbreng van audiciens, audiologen en andere wetenschappers. Het is getest in de praktijk en gevalideerd.

Op dit moment zijn beschikbaar:

    • De Hoorvragenlijst
    • De database hoortoestellen

Er ontbreekt nog de rekentool , die de uitkomsten van de vragenlijst combineert met de database hoortoestellen. Deze rekentool bestaat al wel, maar is nog niet geschikt voor grootschalige toepassing. In de loop van 2020 zal deze rekentool (ook wel BRIDGE genoemd) worden aangepast en beschikbaar gemaakt voor grootschalig gebruik.