Wie is wie

De Kwaliteitsraad bestaat uit deskundigen uit de verschillende stakeholdersgroepen. De taak van de raad is de bestuurder te adviseren over (de eisen te stellen aan) het Protocol, over plannen en de haalbaarheid daarvan, en de wensen en verwachtingen van de verschillende groepen belanghebbenden. De kwaliteitsraad telt negen leden. Op dit moment hebben zitting: de heren René van Schalwijk (cliënten/consumenten), Jeroen van Spengen, Geerten van Drongelen en Carlo Rozema (gremium zorgverzekeraars) Jan de Laat (audioloog), Marc van Dooren, Rien van Gorkum en Peter Blokhuis (audiciens). De raad vergadert vrij vaak: acht tot tien maal per jaar. U kunt de Kwaliteitsraad bereiken via kwaliteitsraad@sphhm.nl

Raad van Toezicht

Dion van Bommel (uit de kring van de zorgverzekeraars):

De heer van Bommel is sinds begin 2019 met VUT. Daarvoor was hij werkzaam bij Zorgverzekeraar CZ, in de functie van manager zorginkoop hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer.

Naast de functie van voorzitter van de Raad van toezicht bij de Stichting Hoorprotocol is hij ook (penningmeester) bij de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen (SEMH). Deze stichting voert landelijk een erkenningsregeling uit voor leveranciers van hulpmiddelen. Ook is hij lid van het bestuur bij de lokale Stichting leergeld Hilvarenbeek (financiële ondersteuning van kinderen uit arme gezinnen).

John Arkes: (uit de kring van zorgvragers)

De heer Arkes is manager bij de provincie Noord-Holland. In het verleden heeft hij diverse bestuurlijke rollen vervuld. Hij was lid van Provinciale Staten van Brabant (2003-2011), en lid van het Algemeen Bestuur van het waterschap Aa en Maas (1999-2005). In de jaren 1990 – 1997 was hij Voorzitter van de Stichting Klimop, organisatie voor kinderdagverblijf en gastouderopvang , en van 2007-2016 was hij voorzitter van Bevrijdingsfestival Noord-Brabant.

Wim Benschop (uit de kring van de audiciens)

De heer Benschop is van 1973 tot en met 2014 werkzaam geweest bij diverse audiciensbedrijven. Als audicien, maar ook in diverse managementfuncties. In het verleden (1980-1995) was hij lid van de exemancommissie Nederlandse Unie van optiekbedrijven, en van 2000 tot 2012 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Audiciensbedrijven.

Bestuurder

Kees (C.J.) van Kranenburg

De bestuurder is benoemd door de Raad van Toezicht, op voordracht van de diverse audiciensbedrijven. De heer Kees (C.J.) van Kranenburg was eerder onder meer werkzaam bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, de gemeente IJsselstein, de Landelijke Huisartsenvereniging, Rijnland Ziekenhuis in diverse managementfuncties. Politiek was hij actief als Lid van Provinciale Staten van Utrecht (2001-2011 en 2015-2019). Op dit moment is hij Lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Ook is hij actief als tijdelijk docent op diverse scholen voor voortgezet onderwijs.

Adviseur

Thijs Thielemans


Het heer Thielemans is na de universitaire opleiding BioMedische Technologie (BMT) aan de TU in Eindhoven in 2006 zijn opleiding tot klinisch fysicus audioloog gestart binnen Adelante Zorggroep in Hoensbroek en Maastricht UMC en sinds 2010 geregistreerd klinisch fysicus audioloog. Hij heeft daarna bij verschillende audiologische centra (Kentalis en Pento) gewerkt als klinisch fysicus audioloog en teamcoördinator. In 2019 heeft hij het Hoortoestel Advies Centrum opgericht en levert hier monodisciplinaire audiologische zorg als solistisch werkend specialist. Daarnaast is hij actief binnen verschillende organisaties in de audiologie:

  1. Inhoudelijk onderhoud aan de Hoortoestellen database (medebeoordelen en toevoegen nieuwe hoortoestellen) in opdracht van PACT. Dit ten behoeve van SPHHM

  2. Het, gedurende de periode van 1 juli 2021 tot 1 november 2021, als KFA beoordelen van verzoeken van audiciens om over te kunnen gaan tot het verstrekken van een hoortoestel 2 categorieën hoger dan de geïndiceerde categorie. Dit als pilot, en in opdracht van SPHHM

  3. Het uitvoeren van kwaliteitsaudits bij audiciens in opdracht van beroepsorganisaties.

  4. Het doceren van audiologisch gerelateerde vakken binnen de opleiding tot audicien (DaVinci) en opleiding tot audiologieassistent (SAO)

  5. Het geven van geaccrediteerde nascholingscursussen voor audiciens.

  6. Het verstrekken van advies, het uitvoeren van audiologisch onderzoek en verzorgen van audiologisch inhoudelijke scholingen binnen zorgverzekeringen, ziekenhuizen en andere audiologische zorgaanbieders.